Có đảm bảo rằng công trình được xây dựng đúng mẫu thiết kế?

Kiến trúc sư sẽ tạo ra bản vẽ thiết kế chi tiết. Thường xuyên kiểm tra quá trình thi công để đảm bảo rằng công trình được xây dựng đúng mẫu thiết kế. 

Chia sẻ

Hỏi đáp liên quan