Thiết kế căn nhà để phù hợp với nhu cầu của gia đình?

Số lượng thành viên trong gia đình. Mục đích sử dụng của căn nhà. Phong cách thiết kế. Khả năng tài chính. Điều kiện địa hình. 

Chia sẻ

Hỏi đáp liên quan