Thiết kế cải tạo (hay còn gọi là thiết kế tái sử dụng) là quá trình thay đổi, cải tiến hoặc sửa chữa một sản phẩm, dịch vụ hoặc công trình xây dựng đã tồn tại để tăng cường tính năng, nâng cao hiệu quả và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm đó. Phương pháp thiết kế cải tạo thường được áp dụng trong các sản phẩm, công trình xây dựng đã cũ hoặc bị hư hỏng, nhưng vẫn còn tiềm năng để tái sử dụng và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng. Ví dụ như cải tạo lại các tòa nhà cũ để tăng cường tính năng về sử dụng năng lượng, khả năng chịu lực hoặc tạo ra không gian sống mới.

XÂY DỰNG NHÀ KIỂU MÁI THÁI
XÂY DỰNG

XÂY DỰNG NHÀ KIỂU MÁI THÁI

Ngày đăng 17/03/2023

XÂY DỰNG NHÀ KIỂU MÁI NGÓI
XÂY DỰNG

XÂY DỰNG NHÀ KIỂU MÁI NGÓI

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN
THIẾT KẾ CẢI TẠO

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI
THIẾT KẾ CẢI TẠO

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SANG TRỌNG
THIẾT KẾ CẢI TẠO

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SANG TRỌNG

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ LIỀN KỀ
THIẾT KẾ NHANH

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ LIỀN KỀ

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ĐƠN LẬP
THIẾT KẾ

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ĐƠN LẬP

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ CĂN HỘ PENTHOUSE
THIẾT KẾ

THIẾT KẾ CĂN HỘ PENTHOUSE

Ngày đăng 17/03/2023