Thiết kế trọn gói (hay còn gọi là thiết kế tổng thể) là một quá trình thiết kế sản phẩm, dịch vụ hoặc công trình xây dựng từ đầu đến cuối, bao gồm cả các giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế chi tiết, triển khai và giám sát sản xuất hoặc xây dựng. Trong quá trình thiết kế trọn gói, đội ngũ thiết kế sẽ đảm nhận toàn bộ công việc liên quan đến thiết kế sản phẩm, bao gồm thiết kế hình dáng, chức năng, kết cấu, cấu trúc, vật liệu và tính năng. Nó cũng bao gồm việc quản lý chi phí, tiến độ và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.

XÂY DỰNG NHÀ KIỂU MÁI THÁI
XÂY DỰNG

XÂY DỰNG NHÀ KIỂU MÁI THÁI

Ngày đăng 17/03/2023

XÂY DỰNG NHÀ KIỂU MÁI NGÓI
XÂY DỰNG

XÂY DỰNG NHÀ KIỂU MÁI NGÓI

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN
THIẾT KẾ CẢI TẠO

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI
THIẾT KẾ CẢI TẠO

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SANG TRỌNG
THIẾT KẾ CẢI TẠO

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SANG TRỌNG

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ LIỀN KỀ
THIẾT KẾ NHANH

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ LIỀN KỀ

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ĐƠN LẬP
THIẾT KẾ

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ĐƠN LẬP

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ CĂN HỘ PENTHOUSE
THIẾT KẾ

THIẾT KẾ CĂN HỘ PENTHOUSE

Ngày đăng 17/03/2023