Thiết kế nhanh (hay còn gọi là thiết kế ngắn hạn) là quá trình tạo ra các mô hình, mẫu, hoặc bản vẽ sơ bộ để nhanh chóng kiểm tra và thử nghiệm ý tưởng thiết kế của sản phẩm trước khi tiến hành sản xuất hoặc triển khai sản phẩm đó. Phương pháp thiết kế nhanh thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp sáng tạo như thiết kế đồ họa, sản xuất phần mềm, cơ khí, xây dựng, kiến trúc, nội thất, và công nghệ đồ họa 3D.

XÂY DỰNG NHÀ KIỂU MÁI THÁI
XÂY DỰNG

XÂY DỰNG NHÀ KIỂU MÁI THÁI

Ngày đăng 17/03/2023

XÂY DỰNG NHÀ KIỂU MÁI NGÓI
XÂY DỰNG

XÂY DỰNG NHÀ KIỂU MÁI NGÓI

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN
THIẾT KẾ CẢI TẠO

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI
THIẾT KẾ CẢI TẠO

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SANG TRỌNG
THIẾT KẾ CẢI TẠO

THIẾT KẾ BIỆT THỰ SANG TRỌNG

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ LIỀN KỀ
THIẾT KẾ NHANH

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ LIỀN KỀ

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ĐƠN LẬP
THIẾT KẾ

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ĐƠN LẬP

Ngày đăng 17/03/2023

THIẾT KẾ CĂN HỘ PENTHOUSE
THIẾT KẾ

THIẾT KẾ CĂN HỘ PENTHOUSE

Ngày đăng 17/03/2023